Hur hittar jag till Båskasvallen?


Adressen är Veikarsvägen 645, Veikars, Korsholm

Från Kvevlaxhållet: Sväng av från Karlebyvägen in på Veikarsvägen, dvs vid skyltarna Veikars/Lillkyro. Följ vägen i cirka 6 km. Infarten kommer på vänster sida. 

Från Lillkyrovägen: Sväng av från Lillkyrovägen in på Veikarsvägen vid skyltarna Kvevlax/Veikars. Följ vägen i cirka 3,5km. Infarten kommer på höger sida. 

Under spelperioden finns det alltid tydliga skyltar vid ovan nämnda korsningar, samt vid infarten. Vår parkering är rymlig nog för större fordon och även du som skjutsar kan komma och fara obehindrat. Behöver ni t.ex. utrymme för rullstolsramp är det bara att fråga någon av oss som dirigerar trafiken när ni anländer. 

Korsholms Teater r.f. - Sommarteater sedan 1975